Obowiązuje od 01.01.2023 do 28.12.2023
Od 29.12.2023 strona 4swiss.pl jest stroną informacyjną nie będącą sklepem internetowym. Sprzedaż produktów 4Swiss odbywa się za pomocą sklepu internetowego morele.net

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (4Swiss Polska Sp. z o.o., Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, kontakt@4swiss.pl, Telefon: +48 22 123 87 00) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot towarów objętych promocją:

1. W przypadku zwrotu towaru, do którego, w ramach oferty promocyjnej, dołączone były dodatki, gratisy, akcesoria (np. książka, nóż, butelka, kawa itp.), Klient zobowiązany jest zwrócić również te dodatki. W przypadku odmowy zwrotu dodatków promocyjnych, sklep zwróci Klientowi cenę towaru pomniejszoną o wartość danego dodatku zgodnie z jego regularną ceną katalogową, znajdującą się na stronie internetowej naszego sklepu.

2. W przypadku zwrotu towaru pochodzącego z zestawu promocyjnego (np. wyciskarka + blender), Klient zobowiązany jest zwrócić cały zestaw. W przypadkach odmowy zwrotu, użycia, zużycia lub rozpakowania dodatków wchodzących w skład zestawu promocyjnego, sklep zwróci Klientowi cenę towaru pomniejszoną o wartość zachowanego towaru zgodnie z jego regularną ceną katalogową, znajdującą się na stronie internetowej naszego sklepu.

Zgodnie z artykułem 38. Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie dotyczy używanych produktów do higieny jamy ustnej. Urządzenia tego typu jak szczoteczki do zębów to produkty higieniczne, które po użyciu, nawet jedynie w celu sprawdzenia, tracą swoje właściwości higieniczne. Ze względu na ochronę zdrowia, zwrot takich produktów do sklepu nie jest możliwy.

UWAGA! Adres do zwrotu towaru to:

4Swiss Polska
ul. Zamkowa 18
65-086 Zielona Góra

—————————————————————–

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat 4Swiss Polska Sp. z o.o., Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa , kontakt@4swiss.pl , Telefon: +48 22 123 87 00

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

scroll to top
Nawet 400 zł rabatu na hulajnogi!