PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (4Swiss Polska Sp. z o.o., Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, [email protected], Telefon: +48 22 123 87 00) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwrot towarów objętych promocją:

1. W przypadku chęci zwrotu towaru, do którego, w ramach oferty promocyjnej, dołączone były dodatki, gratisy, akcesoria (np. książka, nóż, butelka, kawa itp.), Klient zobowiązany jest zwrócić również te dodatki. W przypadku odmowy zwrotu dodatków promocyjnych, sklep zwróci Klientowi cenę towaru pomniejszoną o wartość danego dodatku zgodnie z jego regularną ceną katalogową, znajdującą się na stronie internetowej naszego sklepu.

2. W przypadku chęci zwrotu towaru pochodzącego z zestawu promocyjnego (np. wyciskarka + blender), Klient zobowiązany jest zwrócić cały zestaw. W przypadkach odmowy zwrotu, użycia, zużycia lub rozpakowania dodatków wchodzących w skład zestawu promocyjnego, sklep zwróci Klientowi cenę towaru pomniejszoną o wartość zachowanego towaru zgodnie z jego regularną ceną katalogową, znajdującą się na stronie internetowej naszego sklepu.

3. W przypadku chęci zwrotu produktów zakupionych podczas promocji sezonowych „Produkt za 1 zł lub drugi produkt 50% taniej” Klient zobowiązany jest zwrócić również produkty, na które przyznany został rabat, gdyż nie spełniają wówczas wymagań promocji sezonowych. W przypadku zwrotu jednego produktu zakupionego w ramach promocji “Produkt za 1 zł lub drugi produkt 50% taniej” Klient płaci wówczas za drugi zatrzymany produkt cenę regularną, bez rabatu. Sklep 4Swiss Polska dopuszcza możliwość zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Prawa odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu 4swiss.pl. W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep 4Swiss zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt.

Zgodnie z artykułem 38. Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie dotyczy używanych produktów do higieny jamy ustnej. Urządzenia tego typu jak szczoteczki do zębów to produkty higieniczne, które po użyciu, nawet jedynie w celu sprawdzenia, tracą swoje właściwości higieniczne. Ze względu na ochronę zdrowia, zwrot takich produktów do sklepu nie jest możliwy.

UWAGA! Adres do zwrotu towaru to:

4Swiss Polska
ul. Zamkowa 18
65-086 Zielona Góra

—————————————————————–

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat 4Swiss Polska Sp. z o.o., Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa , [email protected] , Telefon: +48 22 123 87 00

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kontakt

Śmiało napisz do nas wiadomość a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe

    0

    Start typing and press Enter to search