Formularz serwisowy 4Swiss Polska sp. z o.o.

Wszystkie produkty 4Swiss Polska sp. z o.o., pochodzące z oficjalnej polskiej dystrybucji objęte są gwarancją door-to-door oraz opieką pogwarancyjną.

Okres i warunki gwarancji znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR:

 1. Gwarancja odbywa się w systemie „od drzwi do drzwi”. Oznacza to, że 4Swiss Polska sp. z o.o. w okresie gwarancji pokrywa koszty odbioru uszkodzonego urządzenia od Klienta do serwisu oraz ponownego dostarczenia urządzenia do Klienta.
 2. W przypadku uszkodzeń (objętych gwarancją), które wymagają odesłania całego urządzenia do serwisu, odbierane jest ono od Klienta przez kuriera na koszt 4Swiss Polska sp. z o.o. Następnie po naprawie/wymianie urządzenie jest ponownie do Klienta również na koszt 4Swiss Polska sp. z o.o. W przypadku uszkodzeń (objętych gwarancją), które nastąpiły w okresie obowiązywania gwarancji i nie wymagają odsyłania całego urządzenia, a jedynie części roboczych – koszty przesłania części do serwisu są zwracane Klientowi po uznaniu reklamacji. Koszty odsyłania części do Klienta w przypadku uznania reklamacji również ponosi 4Swiss Polska sp. z o.o.
 3. Gwarancja na wymienioną część wynosi 3 miesiące i nie przedłuża gwarancji całego urządzenia. Reklamacje odnośnie wymienionej części i usługi serwisowej można zgłaszać do 7 dni od otrzymania urządzenia.
 4. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku przesyłek z zagranicy, koszty transportu pokrywa Klient.
 5. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia urządzenia na czas transportu, w taki sposób, aby uniemożliwić powstanie uszkodzeń mechanicznych. 4Swiss sp. z o.o. zaleca by transport realizowany był z wykorzystaniem oryginalnego opakowania urządzenia, a w przypadku braku takiej możliwości, przy zastosowaniu opakowania o zbliżonym do oryginalnego rozmiarze oraz zapewniającego zbliżony do oryginalnego opakowania poziom zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami w transporcie.
  • W przypadku ekspresu kawowego, należy pamiętać o konieczności opróżnienia tacy ociekowej oraz pojemników na wodę, fusy i kawę.
  • W przypadku hulajnogi należy pamiętać o konieczności odkręcenia uchwytów kierownicy i odpowiednim zabezpieczeniu ich w przesyłce.
 6. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego opakowania, zabezpieczenia i przygotowania urządzenia przez Klienta do transportu, nie są objęte gwarancją. W takim przypadku automatycznie naliczana jest opłata za czyszczenie oraz osuszanie sprzętu w wysokości 150 zł. Jednocześnie informujemy, że diagnoza urządzenia przyjętego w ramach gwarancji, gdy serwis jest niezasadny/płatny, a przedstawiona wycena zostaje odrzucona przez Klienta, jest płatna w wysokości 150zł + transport (kurier DPD – 2 x 17,99zł.).
 7. W przypadku nie odebrania sprzętu/braku decyzji o naprawie/odstąpienia od naprawy w ciągu 30 dni od daty przekazania informacji w przedmiotowej sprawie Klient wyraża zgodę na jego utylizację.

OPIEKA POGWARANCYJNA:

 1. 4Swiss Polska sp. z o.o. zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancji.
 2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od serwisu ponosi Klient.
 3. 4Swiss Polska sp. z o.o. posiada w sprzedaży zestaw głównych części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Klientowi do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.
 4. 4Swiss Polska sp. z o.o. nie gwarantuje możliwości zakupu części, które nie są już dostępne lub których produkcja została już zawieszona.
 5. Gwarancja na wymienioną część wynosi 3 miesiące i nie przedłuża gwarancji całego urządzenia. Reklamacje odnośnie wymienionej części i usługi serwisowej można zgłaszać do 7 dni od otrzymania urządzenia.
 6. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia urządzenia na czas transportu, w taki sposób, aby uniemożliwić powstanie uszkodzeń mechanicznych. 4Swiss sp. z o.o. zaleca by transport realizowany był z wykorzystaniem oryginalnego opakowania urządzenia, a w przypadku braku takiej możliwości, przy zastosowaniu opakowania o zbliżonym do oryginalnego rozmiarze oraz zapewniającego zbliżony do oryginalnego opakowania poziom zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami w transporcie.
  • W przypadku ekspresu kawowego, należy pamiętać o konieczności opróżnienia tacy ociekowej oraz pojemników na wodę, fusy i kawę.
  • W przypadku hulajnogi należy pamiętać o konieczności odkręcenia uchwytów kierownicy i odpowiednim zabezpieczeniu ich w przesyłce.
 7. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego opakowania, zabezpieczenia i przygotowania urządzenia przez Klienta do transportu, nie są objęte gwarancją. W takim przypadku automatycznie naliczana jest opłata za czyszczenie oraz osuszanie sprzętu w wysokości 150 zł.
 8. W przypadku nie odebrania sprzętu/braku decyzji o naprawie/odstąpienia od naprawy w ciągu 30 dni od daty przekazania informacji w przedmiotowej sprawie Klient wyraża zgodę na jego utylizację.

Urządzenia wysłane do serwisu bez wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania numeru RMA nie będą przyjmowane.

Kliknięcie przycisku WYŚLIJ ZGŁOSZENIE jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z powyższym regulaminem i akceptacją jego warunków

scroll to top
Nawet 400 zł rabatu na hulajnogi!